Administracija strežnikov in njih gruč

Postavljamo in vzdržujemo praktično vso strežniško programsko in strojno opremo! Že od leta 2001 postavljamo tudi cenovno ugodne namenske gruče strežnikov. V dialogu z našimi strankami vedno skupaj izberemo najprimernejšo rešitev specifično po potrebah stranke.

Med pratformami za katere ponujamo podporo so tudi
  • GNU/Linux (Gentoo, Slackware, Debian, Ubutnu, RedHat, CentOS, (Open)SUSE, ..),
  • Microsoft Windows (Server 2000, 2003, 2008 / R2, 2012),
  • *BSD (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD),
  • OS X (Server),
  • *nix sistemi,
  • hipervizorji (VmWare, Hyper-V, XenServer, Xen, KVM, OracleVM, ..).

Med običajnimi servisi, ki jih podpiramo so tudi
  • spletni strežniki (Apache, IIS, Lighty, ..)
  • poštni strežniki (Postfix, Courier, Cyrus, Exchange, ..)
  • baze podatkov (MySql, PostgreSQL, MSSQL, Oracle, OpenLDAP, AD, ..)
  • mrežna diskovna polja (NFS, SMB/CIFS, AFP, ..)