Lastnosti HA oblačnega omrežja

Hipervizorje in diskovne sisteme ter dostop do interneta omogočamo preko "stacka" ali gruče stikal. Slednja je povezana preko dveh "uplinkov" ali povezav v internet. PI IP naslovni prostor oglašujemo z uporabo BGP protokola, za kar uporabljamo tudi lastno AS številko.

V kolikor naročnik želi lahko v oblak povežemo poljubno število zunanjih ponudnikov interneta, ki so prisotni v Ljubljani. Prav tako lahko oglašujemo naročnikov PE ali PI naslovni prostor.

Hipervizorji in diskovni sistemi so medsebojno redundančno povezani vsaj preko dveh stikal v gruči stikal.
Hipervizorji in diskovna polja delijo obremenitev na vse povezave istočasno, ob morebitnih težavah posamezne, pa slednjo avtomatično izločijo do odprave napake. Pozamezen "pod" (v naravi je to tipična 42HE/U strežniška omara) ima svojo gručo stikal z prepustnostjo 20Gbit/s.

Omrežja, ki jih naročniki realizirajo znotraj spletnega vmesnika so implementirana z uporabo 802.1q protokola.